خدمات

ابداع مصارف جدیدبا TRIZ

گروه ایده پردازان با استفاده از علوم روز و تکنیک های خلاقیت و بازارسنجی اختراعات و محصولات شما را ارتقا داده و مصارف جدید و خلاقانه ای ارائه می کند تا همیشه محصول و شرکت شما در نمودار s رشد در مرحله بلوغ باشد.

 ایده‌های موجود در  دانشگاه بیشتر بر اساس فشار فنّاوری طراحی‌شده است،  با استفاده از نظریه تکامل شی و دانش گسترده موجود  مصارف یا کاربردهای جدیدی را برای محصول شما مطرح می‌کنیم.

publication8-7

نمونه سازی اختراع

ما با استفاده از تکنیک triz به تحلیل و بررسی اختراعات و مسله های موجود می پردازیم تا راهکاری خلاقانه ارائه کنیم

گروه ما می تواند در تمام حوزه های زیر به شما خدمات مناسب برای تولید یک محصول جدید را انجام دهد

مشکل یا ایده خود را شرح دهید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید