خدمات

کشف و حل مسله ها با TRIZ

logo_dark

 شرکت ایده پردازان خلاق با توانایی و تجربه کافی در زمینه کشف ،تحلیل و حل مسله های موجود در تمام زمینه های فنی و مهندسی  با استفاده از ابزار های نوین به پیشرفت مداوم و نبوغ سیستمی شما کمک می نماید.
publication1

نمونه سازی اختراع

ما با استفاده از تکنیک triz به تحلیل و بررسی اختراعات و مسله های موجود می پردازیم تا راهکاری خلاقانه ارائه کنیم

گروه ما می تواند در تمام حوزه های زیر به شما خدمات مناسب برای تولید یک محصول جدید را انجام دهد

مشکل یا ایده خود را شرح دهید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید