خدمات

طراحی وساخت نمونه اولیه

برای تولید نمونه اولیه از یک اختراع احتیاح به توان کارگاهی و دانش متنوعی می باشد که در توان و کنترل یک مخترع نیست لذا ما با داشتن محیط کارگاهی مناسب و تجهیزات متنوع  این مشکل بزرگ را تا حدد زیادی رفع نموده است.

خدمات تیم طراحی و تولید از قبیل:

طراحی ، نمونه‌سازی، شبیه‌سازی سینماتیکی ، تحلیل مقاومتی، طراحی فضاهای کاری، طراحی ارگونومی ، بهینه‌سازی تولید همیار و همکار شما است.

 

publication3

 

نمونه سازی اختراع

ما با استفاده از تکنیک triz به تحلیل و بررسی اختراعات و مسله های موجود می پردازیم تا راهکاری خلاقانه ارائه کنیم

گروه ما می تواند در تمام حوزه های زیر به شما خدمات مناسب برای تولید یک محصول جدید را انجام دهد

مشکل یا ایده خود را شرح دهید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید