خدمات

طراحی وساخت نمونه اولیه

برای تولید نمونه اولیه از یک اختراع احتیاح به توان کارگاهی و دانش متنوعی می باشد که در توان و کنترل یک مخترع نیست لذا ما با داشتن محیط کارگاهی مناسب و تجهیزات متنوع  این مشکل بزرگ را تا حدد زیادی رفع نموده است.

خدمات تیم طراحی و تولید از قبیل:

طراحی ، نمونه‌سازی، شبیه‌سازی سینماتیکی ، تحلیل مقاومتی، طراحی فضاهای کاری، طراحی ارگونومی ، بهینه‌سازی تولید همیار و همکار شما است.

 

publication3