خدمات

مخازن راهبردی سیالات

در این مخازن طراحی شده می توان با ذخیره راهبردی سیالات در مکان های متفاوت اقدام نمود.

به نحوی که روش نصب و هزینه های آن نسبت به دیگر روش ها بسیار به صرفه تر است

در این مخازن عمر مخزن بیشتر است و تبخیر و آلودگی سیال به حداقل می رسد.
از بیان اطلاعات بیشتر معذوریم.