خدمات

مشاوره حقوق مالکیت معنوی

اولین فعالیت برای انتشار  جذب حمایت ثبت اختراع و یا داشتن طرح صنعتی است.

در مسیر تولید ایده به محصول مخترع به یک حامی حقوقی باتجربه در زمینه  ایجاد تفاهم نامه ها و انتقال دانش نیاز دارد.

گروه ایده پردازان خلاق به مخترعین که خدمات ارائه می نماید از یک مشاوره حقوقی در زمینه های

ثبت اختراع

ثبت طرح صنعتی

وحقوق مالکیتی طرح خود  دریافت خواهدنمود.

publication6

نمونه سازی اختراع

ما با استفاده از تکنیک triz به تحلیل و بررسی اختراعات و مسله های موجود می پردازیم تا راهکاری خلاقانه ارائه کنیم

گروه ما می تواند در تمام حوزه های زیر به شما خدمات مناسب برای تولید یک محصول جدید را انجام دهد

مشکل یا ایده خود را شرح دهید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید