خدمات

 

مهندسی محدودیت هاTOC

نيازمنديها براي يک سيستم به طور طبيعي مشخص نمي شود بلکه بايد مهندسي شوند و بازبيني و مرور مداوم داشته باشند.

• دشوارترين بخش ساختن يک سيستم اين است که به‌طور دقيق تعريف کنيم که چه چيزي بايد ساخته شود. بنابراين مهم‌ترین عملکردي که تولیدکننده براي کلاينت انجام می‌دهد استخراج و پالايش تکرارشونده نیازمندی‌های محصول است.
تعريف مهندسي نيازمندي

مکانيزم هاي مناسب براي درک آنچه مشتري ميدخواهد، تحليل نيازها، مذاکره براي يک راهکار منطقي، اعتبارسنجي خصوصيات و مديريت تغييرات در نيازمنديها.
تعريف RUP:
يک رويکرد سيستماتيک براي استخراج، سازماندهي، و مستندسازي نيازمنديهاي سيستم و برقراري، حفظ و ثبت توافقات بين مشتري و تيم پروژه بر روي نيازمنديهاي در حال تغيير سيستم.