خدمات

محصولات ما

 اختراع های  که به محصول تبدیل شده و اکنون در مرحله جذب و معرفی به سرمایه گدار هستند.

۱-قفل کننده پارکینگ و مسیرهای خصوصی

۲-کود مولتی ارگانیک کشاورزی

۳-تولید کود آهن کلاته با فرمول جدید

۴-پلاستیک زیست تخریب پذیر خوراکی

۵-تولید مخارن راهبردی سیالات

۶- کرم ضد سوختگی در درصد ها بالا

۷- ترکیبی برای رفع برخی سنگ های کلیوی 

 

No posts were found.