خدمات

محصولات ما

 اختراع های  که به محصول تبدیل شده و اکنون در مرحله جذب و معرفی به سرمایه گدار هستند.

۱-قفل پارکینگ و مسیرهای خصوصی

۲- مولتی کود ارگانیک از بازیافت شهری

۳-تولید کود آهن کلاته با فرمول جدید

۴-پلاستیک زیست تخریب پذیر خوراکی

۵-تولید مخارن راهبردی سیالات

۶- تولید تجهیزات ضد سیلاب و طغیان رودخانه

۷- ترکیبی داروئی رفع برخی سنگ های کلیوی 

 

No posts were found.