خدمات

تولید مولتی کود ارگانیک

تولید مولتی کود ارگانیک

تولید کود مولتی ارگانیک از بازیافت مواد غذایی:

خواص و ویژگی های مولتی کود ارگانیک:

  • استفاده از روشی ترکیبی برای افزایش تثبیت ازت زیستی برای افزایش حاصلخیزی
  • استفاده از نانو مواد زئولیت برای کاهش مصرف آب و جذب درون خاک وحفظ رطوبت بیشتر
  • استفاده از سیلیس زیستی برای تنظیم PHو EC خاک
  • استفاده از کوره های هیبریدی برای کاهش عوامل بیماری زا میکروبی که باعث کاهش هزینه و راندمان است
  • استفاده از روش ترنر و باکتری EM در سرعت بخشیدن به فرآیند تجزیه ترکیبات از ۳ماه به ۱ ماه می شود.
  • استفاده از قارچ ها برای تولید آنزیم ها تجزیه کننده کاه و کلش.

کود ارگانیک

Date

مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

Category

پروژه های در حال انتقال تکنولوژی

Tags
انتقال دانش فنی, بازیافت میوه, مواتی کود ارگانیک, کود